Persondata Politik

1 ANVENDELSE
1.1

Ved at oprette en profil (herefter "BudgetIT-Profil") eller bruge BudgetIT Danmarks (herefter "BudgetIT") hjemmesider, inklusive men ikke begrænset til www.budgetit.dk (herefter "Hjemmeside") accepterer du disse retningslinjer for behandling af personoplysninger på Hjemmesiden.

2 Indsamling af oplysninger på Hjemmesiden
2.1

Følgende stamdata vil blive indsamlet:

 • Navn
 • Adresse
 • Brugernavn
 • Adgangskode
 • E-mailadresse

Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at gøre det muligt at identificere dig som bruger når du logger på Hjemmesiden. Oplysningerne bruges også til at kunne udfylde faktura og domæne registerings informationer korrekt, ved evt. produktkøb på Hjemmesiden.

Herudover kan du vælge at knytte yderligere oplysninger til din BudgetIT-Profil i form af følgende:

 • Telefonnummer
 • Firmaoplysninger, herunder Firmanavn, Kontaktperson og CVR-nr.
 • Foto, anvendes som profil billede.

2.2

Hjemmesiden anvender cookies. Cookies er digitale informationspakker, som Hjemmesiden lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer både den enkelte bruger og dennes computer, og benyttes til at måle trafikken på Hjemmesiden, dvs. antallet af besøg på Hjemmesiden, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke sider de ser på Hjemmesiden, og hvilket overordnede geografiske område brugeren befinder sig i.

2.3

I forbindelse med hvert besøg på Hjemmesiden registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer, som du anvender til at besøge Hjemmesiden. IP-adressen registreres for at sikre, at BudgetIT altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af Hjemmesiden.

2.4

Når du tilmelder dig BudgetITs nyhedsbreve, registreres de oplysninger, du selv afgiver om navn, e-mailadresse m.v. direkte hos BudgetIT. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra BudgetIT, kan du afmelde dig ved at logge ind på din BudgetIT-Profil og redigere dine oplysninger.

2.5

Som en del af vores service giver vi dig mulighed for at forbinde din BudgetIT-Profil på Hjemmesiden med dine profiler på andre tjenester, herunder Facebook, Google+, LinkedIn og Twitter ("Sociale Netværk"). Hvis du vælger at forbinde din BudgetIT-Profil med profiler på andre tjenester, bliver der automatisk indhentet en række oplysninger om dig fra disse tjenester.

Hvilke oplysninger, der indhentes fra Sociale Netværk, afhænger dels af de oplysninger, du har afgivet til de pågældende tjenester, dels dine indstillinger på de pågældende tjenester for, hvordan dine oplysninger deles på tjenesterne. Afhængigt heraf kan vi blandt andet indhente følgende oplysninger om dig:

 • Navn og/eller brugernavn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Profilbilled
 • Lokation

Når du anmoder om, at din BudgetIT-Profil forbindes med en profil på et Socialt Netværk, vil du blive orienteret om, hvilke oplysninger der automatisk indhentes fra den pågældende tjeneste til Hjemmesiden, inden din anmodning bliver effektueret.

Formålet med indsamlingen af oplysningerne fra Sociale Netværk at skabe en bedre brugeroplevelse på Hjemmesiden.

BudgetIT indsamler ikke i øvrigt personhenførbare oplysninger om besøgende på Hjemmesiden, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne.

3 Videregivelse af personoplysninger
3.1

Du skal være opmærksom på, at dit samtykke til disse retningslinier indebærer, at din BudgetIT-Profil på Hjemmesiden muligvis ikke er anonym.

 • Når du opretter en BudgetIT-Profil på Hjemmesiden, vil dit brugernavn og profilbillede være tilgængeligt for andre brugere af Hjemmesiden.
 • Hvis du forbinder din BudgetIT-Profil med din profil på Sociale Netværk, indhentes information så som profilbillede, navn, fødselsdato og placering fra din profil på det Sociale Netværk og benyttes til at identificere dig på Hjemmesiden.

3.2

Såfremt BudgetIT modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af oplysninger, vil BudgetIT foretage sådan udlevering af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4 Dataansvarlig
4.1

BudgetIT er dataansvarlig i forhold til de stamdata, som du indtaster i forbindelse med din oprettelse af BudgetIT-Profil eller tilmelding til nyhedsbrev, samt i forhold til registreringen af din IP-adresse.

4.2

For indhold og oplysninger, som du selv vælger at videregive på Hjemmesiden samt i forhold til videregivelsen til din profil på Sociale Netværk, der er konsekvensen af forbindelsen af din BudgetIT-Profil på Hjemmesiden med forbindelsen af din profil på Sociale Netværk er du selv dataansvarlig.

4.3

Hjemmesiden kan indehold links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside, som BudgetIT ikke er ansvarlig for. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondata politik, da deres procedurer for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra BudgetIT.

5 Databehandler
5.1

BudgetIT er databehandler for denne Hjemmeside. Læse mere omkring databehandleraftale her:
Gå til Compliance

5.2

BudgetIT har som databehbandler truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning - og mod betaling til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver vi dig tilstrækkelige oplysninger til, at påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

6 Sikkerhedsforanstaltninger
6.1

BudgetIT vil sørge for, at de indsamlede oplysninger, inklusiv personoplysninger, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder. BudgetIT undersøger jævnligt sine systemer for sårbarheder og angreb, men internettet er ikke 100% sikkert, og BudgetIT kan derfor ikke garantere for sikkerheden af den information, som du transmitterer til BudgetIT.

6.2

BudgetIT anvender så fremt det er muligt altid en krypteret SSL forbindelse imellem din web-browser og Hjemmesiden. Det er til en hver tid muligt at kontrollere om denne krypteret forbindelse er intakt ved at se efter hængelås symbolet til venstre for hjemmeside adressen i den web-browser der benyttes. Symbolet kan variere fra web-browser til web-browser, og BudgetIT tilråder at besøge support-siden for den pågældende browser for videre information omkring dette.

7 Cookies

Denne Hjemmeside anvender cookies, og i det følgende beskriver vi hvilke cookies vi anvender og til hvilke formål.

Ved at bruge vores Hjemmeside accepterer du, at vi anvender cookies som beskrevet i det følgende.

Cookies er små informationsenheder, som Hjemmesiden placerer på din computers hard disk, på din tablet, eller på din smart-telefon. Cookies indeholder informationer, som Hjemmesiden bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer både dig som individuel bruger, samt den computer der benyttes.

Der er to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger Hjemmesiden.

Hjemmesiden anvender både midlertidige og permanente cookies.

7.1

Vi bruger cookies til følgende:

 • Måle traffikken på Hjemmesiden, herunder antallet af besøg på Hjemmesiden, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke sider de ser på Hjemmesiden, og hvilket overordnet geografisk område brugeren befinder sig i.
 • Forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af Hjemmesiden og hjælpe dig med at huske dit brugernavn og adgangskode, så du ikke behøver at logge igen, når du returnerer til Hjemmesiden. Dit brugernavn og adgangskode er dog på intet tidspunkt gemt i cookien.
 • Give dig mulighed for at integratere med Sociale Netværk, som for eksempel Facebook.
 • Vise specifik markedsføring på Hjemmesiden, som vi tror, at du vil finde interessant.

7.2

Vores Hjemmeside anvender cookies fra følgende tredjeparter:

 • Google Analytics: til statistiske formål. Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Facebook: sættes af Facebook, hvis du interagerer med Facebook plugin eller allerede er logget på Facebook fra en anden kilde med det formål at interagere med dem.
 • Twitter: sættes af Twitter, hvis du interagerer med Twitter plugin eller allerede er logget på Twitter fra en anden kilde med det formål at interagere med dem.
 • Google+: sættes af Google hvis du interagerer med Google+ plugin eller allerede er logget på Google+ fra en anden kilde med det formål at interagere med dem. Google ads: for at vise relevant markedsføring.

7.3

Hvis du ønsker at slette de cookies, tilråder vi at du besøge support-siden for den pågældende web-browser, og læser hvordan dette gøres.

Vær opmærksom på, at vores Hjemmeside ikke virker fuldt ud, hvis du sletter cookies. Det samme er gældende skulle du vælger at slå cookies fra i din web-browser.

8 Indsigt, berigtigelse og sletning
8.1

Såfremt du retter henvendelse til BudgetIT på den under afsnit 9 anførte adresse, oplyser BudgetIT, hvilke oplysninger BudgetIT som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer.

Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere.

8.2

Opdager du, at de oplysninger, som BudgetIT som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, vil BudgetIT foretage rettelse heraf på din begæring. Du opfordres til selv - om muligt - at foretage rettelser af sådanne fejl.

8.3

Indhold og oplysninger på Hjemmesiden, som du selv er ansvarlig for, jf. afsnit 3.2, kan du til enhver tid selv berigtige og slette. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker, at du fremgår på Hjemmesiden, er det således muligt at opdatere eller slette oplysningerne ved at logge på din BudgetIT-Profil.

8.4

Når din BudgetIT-Profil slettes, slettes alle data, som ligger under din BudgetIT-Profil, herunder dine stamdata.

8.5

BudgetIT forbeholder sig ret til at spærre for brugen af din BudgetIT-Profil og/eller slette denne, såfremt profilen eller indhold lagt på Hjemmesiden under din BudgetIT-Profil efter vores vurdering er diskriminerende, racistisk, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden vis overtræder lovgivningen, tredjemands rettigheder eller formålet med Hjemmesiden. Hvis vi spærrer for brugen af din BudgetIT-Profil bliver du orienteret om dette, samt grunden til spærringen, pr. e-mail, til den adresse, som du har angivet i din BudgetIT-Profil.

9 Henvendelser vedrørende Hjemmesiden eller persondata politikken

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondata politik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse:

Budget IT Danmark IVS
Agersøvej 257
DK-4200 Slagelse

CVR-nr: 37 90 22 25
Telefon: (+45) 44 22 00 02
Mail: info@budgetit.dk

10 ÆNDRINGER
10.1

BudgetIT kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondata politik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af Hjemmesidens brugere i forbindelse med brugernes login på Hjemmesiden.

Opdateret: 25.08.2018